P/BV คืออะไร ค่าเท่าไรถึงจะดี ?

P/BV คืออะไร ค่าเท่าไรถึงจะดี ?

P/BV คืออะไร ค่าเท่าไรถึงจะดี ?

[PE คืออะไร]  [ROA คืออะไร]  [ROE คืออะไร]

P/BV คืออะไร

            P/BV Ratio ย่อมาจาก Price to Book Value Ratio 

            P/BV Ratio คือ อัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" ของบริษัทนั้นๆ เป็นอัตราส่วนที่บอกเราได้คร่าวๆว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าตามความเป็นจริงในทางบัญชี 

P/BV ความหมาย

โดยวิธีการทำความเข้าใจอัตราส่วน  P/BV มีดังนี้

  • ค่า P/BV สูงกว่า 1 หมายความว่า ราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  • ค่า P/BV ต่ำกว่า 1 หมายความว่า ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

สูตร คำนวณ P/BV

สูตรคำนวณ P/BV  Price to Book Value Ratio

  • P = ราคาหุ้น
  • BV = มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น = [ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นสามัญ]
ดังนั้น
  • P/BV = [ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น]
ตัวอย่าง  หุ้น ก ราคาหุ้นละ 12 บาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น

วิธีคิด

         P = 12
         BV = [ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นสามัญ] = 10,000,000 / 1,000,000 = 10
         ดังนั้น : P/BV = 12/10 = 1.2 เท่า  
         สรุปได้ว่า หุ้น ก มีราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 0.2 บาทต่อหุ้น

P/BV ที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไร

      หากถามว่าค่า P/BV ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไรอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรตายตัว แต่โดยทั่วไปแล้วค่า P/BV ควรจะอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า อาจจะบวกได้นิดหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท 

     ทำไมค่า P/BV ถึงควรอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า นั่นก็เพราะหากหุ้นตัวใดที่มีค่า P/BV เท่ากับหรือใกล้เคียง 1 แสดงว่าราคาของหุ้นตัวนั้นอยู่ที่ระดับสมเหตุสมผลไม่แพงเกินกว่ามูลค่าทางบัญชีที่หุ้นตัวนั้นมีอยู่นั้นเอง

     แล้วถ้าหากว่าค่า P/BV สูงกว่า 1 เท่า แสดงว่าหุ้นนั้นแพงเกินไปไม่น่าลงทุนใช่หรือไม่ ?

     อันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ใช่เสมอไป เพราะโดยปกติราคาหุ้นจะสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี เพราะนักลงทุนในตลาดต่างคาดหวังว่าหุ้นตัวนั้นจะมีผลประกอบการที่เติบโตมากไปกว่าเดิมจึงทำให้ราคาหุ้นถูกผลักดันให้สูงขึ้น เมื่อคำนวณค่า P/BV ออกมาจึงทำให้ค่ามากกว่า 1 เท่านั้นเอง 

    เราต้องพิจารณาเองว่าด้วยค่า P/BV ของหุ้นตัวนั้นๆ เหมาะสมที่จะลงทุนให้ไม่ ความสามารถในการในการสร้างผลกำไรของธุรกิจมีมากแค่ไหน อันนี้เราต้องตัดสินใจเองครับ  

P/BV ต่ำดีไหม

      ถ้าเราไปเจอหุ้นที่มีค่า P/BV ต่ำกว่า 1 แล้วถามว่าซื้อดีไหมเพราะราคามันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี อันนี้ให้เราวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมค่า P/BV ถึงต่ำกว่า 1 ซึ่งจะมีวิธีวิเคราะห์หลายกรณีดังนี้

  • ค่า P/BV ต่ำกว่า 1 เพราะเกิดจากมีเหตุการณ์มากระทบตลาดโดยรวม ทำให้ราคาหุ้นลงมาต่ำกว่าความเป็นจริง อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ เพราะราคาหุ้นจะถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีครับ
  • ค่า P/BV ต่ำกว่า 1 เพราะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าจริง 
  • ค่า P/BV ต่ำกว่า 1 เพราะราคาหุ้นต่ำลงจากผลประกอบการณ์ของหุ้นลดลงหรือขาดทุน 
     สรุปแล้วค่า P/BV ที่ต่ำเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันต่ำเพราะอะไร หากเราเจอเหตุผลที่ทำให้ค่า P/BV ต่ำแล้วจะทำให้เราตอบได้ว่า มันดีหรือไม่ น่าลงทุนหรือไม่นั่นเอง

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================

P/BV คืออะไร /  P/BV สูตร /  P/BV ต่ำ /  P/BV คำนวณ / P/BV ที่เหมาะสม / P/BV คิดยังไง


ความคิดเห็น