Weighted Moving Average (WMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.3

 

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก Weighted Moving Average (WMA)

Weighted Moving Average (WMA) คืออะไร 

          Weighted Moving Average (WMA)  คือ  เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก  โดยจะถ่วงน้ำหนักข้อมูลที่ใหม่มากกว่าข้อมูลที่เก่า   การถ่วงน้ำหนักข้อมูลจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับข้อมูลจริงมากขึ้น (มากกว่า Simple moving average (SMA)) จึงทำให้เวลาเอาไปใช้งานจะสามารถติดตามสถานการณ์ตลาดได้ทันท่วงที

Weighted Moving Average (WMA) บอกอะไรเราได้บ้าง

          Weighted Moving Average (WMA) คืออินดิเคเตอร์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกกับเราว่า  ณ  ราคาดังกล่าวมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง  ซึ่งคล้ายกับ Simple moving average (SMA) แต่ว่าจะมีการถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจะทำให้ค่าที่คำนวณออกมาได้จะเป็นค่าที่วิ่งเร็วกว่า Simple moving average (SMA)

แนวคิดการคำนวณค่า Weighted Moving Average (WMA)

        แนวคิดการคำนวณ Weighted Moving Average (WMA)  คือ  การนำข้อมูลย้อนหลังจำนวน n ข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยโดยจะมีว่าถ่วงน้ำหนักของข้อมูลใหม่มากว่าข้อมูลเก่า 

Weighted Moving Average (WMA) คืออะไร

        ข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใช้คำนวณจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด หรือราคาต่ำสุด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

  • SMA(5)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 แท่ง  มาคำนวณ
  • SMA(10)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 10 แท่ง  มาคำนวณ
       แต่ข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณจะถูกจัดลำดับความสำคัญด้วยการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก   ข้อมูลที่ใหม่จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า  ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง

ตัวอย่างการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก WMA

สูตร Weighted Moving Average (WMA)

สูตร Weighted Moving Average (WMA)

ตัวอย่าง วิธีการคำนวณค่า WMA(5)

        โดยเราจะทำการสมมุติราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 ค่า  มาใช้ในการคำนวณ  ซึ่งวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้เลยครับ

ตัวอย่างการคำนวณ WMA

                  เมื่อเรามีข้อมูลราคาปิดล่าสุดเข้ามาใหม่เรื่อยๆ  เราก็คำนวณค่า WMA ออกมาเรื่อยๆ  แล้วนำค่าที่ได้มาพล็อตลงบนกราฟเราก็จะได้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาเองครับ คล้ายกับค่า SMA เลยครับ

WMA ค่าที่นิยมใช้ในการเทรดคือเท่าไร ?

ค่า WMA ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้จะมีดังนี้

  • ใช้เป็นสัญญาณซื้อขายจะเป็น WMA(9) กับ WMA (30) ใช้สองเส้นคู่กัน  ตัดขึ้นซื้อ  ตัดลงขาย
  • ใช้ดูแนวรับแนวต้านจะเป็น WMA(200)

          แต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ WMA ค่าเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมที่เราจะนำไปใช้เช่นเดียวกับ SMA

  • หากจะใช้เป็น ตัวบอกแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวหนึ่ง  เราก็อาจจะต้องดูก่อนว่าในอดีตหุ้นตัวนี้เคยมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่ค่า WMA ประมาณเท่าไร  จากนั้นเราก็ใช้ค่านั้นเป็นตัวกำหนดแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวนั้นได้เลย

ข้อดีของ Weighted Moving Average (WMA)

           ข้อดีของเส้น Weighted Moving Average (WMA) คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่วิ่งเข้าหาราคาปัจจุบันได้เร็วที่สุดเมื่อเกิดแนวโน้มซักระยะหนึ่ง แต่จะกลับตัวได้ช้ากว่าตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (ในกรณีที่เปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA)

ตัวอย่างการตอบสนองต่อราคาหุ้น ระหว่าง WMA กับ SMA

=================

Moving Average (MA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.1

Simple moving average (SMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.2

Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.4

วิธีใช้งานเส้น Moving Average (MA)#Indicators เทรดหุ้น EP.1.5

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น