Simple moving average (SMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.2

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple moving average (SMA)

Simple moving average (SMA) คืออะไร 

            Simple moving average (SMA)  คือ  เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ  ที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วพล็อตออกมาเป็นกราฟโดยให้ความสำคัญของข้อมูลที่ใช้คำนวณเท่าๆ  

            บางครั้ง Simple moving average (SMA) อาจถูกเรียกในชื่อว่า  Moving average (MA) ได้  ซึ่งความหมายก็คืออินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน 

Simple moving average (SMA) บอกอะไรเราได้บ้าง

       Simple moving average (SMA) คืออินดิเคเตอร์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกกับเราว่า  ณ  ราคาดังกล่าวมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง  ซึ่งการเฉลี่ยย้อนหลังจะมากเท่าใดนั้นเราสามารถกำหนดเองได้

แนวคิดการคำนวณค่า Simple moving average (SMA)

        แนวคิดการคำนวณ Simple moving average (SMA)  คือ  การนำข้อมูลย้อนหลังจำนวน n ข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยโดยทุกข้อมูลจะถูกให้ความสำคัญเท่าๆกัน  ดังนั้นข้อมูลย้อนหลังที่เก่ากว่ากับข้อมูลย้อนหลังที่ใหม่กว่าจะมีความสำคัญในการถูกนำมาคำนวณที่เท่าๆกัน 

Simple moving average (SMA) คืออะไร

        ข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใช้คำนวณจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด หรือราคาต่ำสุด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

  • SMA(5)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 แท่ง  มาคำนวณ
  • SMA(10)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 10 แท่ง  มาคำนวณ

ตัวอย่างการนำข้อมูลมาคำนวณ SMA

          โดยหากเราใช้จำนวนข้อมูลมาคำนวณน้อย  เส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้จะเคลื่อนที่เข้าหาราคาล่าสุดได้เร็ว  แต่หากใช้จำนวนข้อมูลมาคำนวณมาก  เส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้จะเคลื่อนที่เข้าหาราคาล่าสุดได้ช้า ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย SMA

สูตร Simple moving average (SMA)

สูตร Simple moving average (SMA)

ตัวอย่าง วิธีการคำนวณค่า SMA(5)

            โดยเราจะทำการสมมุติราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 ค่า  มาใช้ในการคำนวณ  ซึ่งวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้เลยครับ

ตัวอย่างการคำนวณ SMA(5)

          เมื่อเรามีข้อมูลราคาปิดล่าสุดเข้ามาใหม่เรื่อยๆ  เราก็คำนวณค่า SMA ออกมาเรื่อยๆ  แล้วนำค่าที่ได้มาพล็อตลงบนกราฟเราก็จะได้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาเองครับ

SMA ค่าที่นิยมใช้ในการเทรดคือเท่าไร ?

          ค่า SMA ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้จะมีดังนี้

  • ใช้เป็นสัญญาณซื้อขายจะเป็น SMA(9) กับ SMA (21) ใช้สองเส้นคู่กัน  ตัดขึ้นซื้อ  ตัดลงขาย
  • ใช้ดูแนวรับแนวต้านจะเป็น SMA(100)

          แต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ SMA ค่าเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมที่เราจะนำไปใช้

  • หากจะใช้เป็น ตัวบอกแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวหนึ่ง  เราก็อาจจะต้องดูก่อนว่าในอดีตหุ้นตัวนี้เคยมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่ค่า SMA ประมาณเท่าไร  จากนั้นเราก็ใช้ค่านั้นเป็นตัวกำหนดแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวนั้นได้เลย
  • หากจะใช้เป็นสัญญาณซื้อขายระยะสั้นก็อาจจะใช้  SMA(5) กับ SMA(20) 
  • หากจะใช้เป็นสัญญาณซื้อขายในภาพระยะยาวก็อาจจะเป็น SMA(20) กับ SMA(50)

ข้อดีของ Simple moving average (SMA)

          ข้อดีของเส้น Simple moving average (SMA) คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการคำนวณแบบให้ความสำคัญของข้อมูลเท่ากันทุกตัว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ  มีความสมดุลของข้อมูลที่นำมาคำนวณนั่นเอง


=================

Moving Average (MA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.1

Weighted Moving Average (WMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.3

Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.4

วิธีใช้งานเส้น Moving Average (MA)#Indicators เทรดหุ้น EP.1.5

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น