Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.4

Exponential Moving Average (EMA)
 Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร

           Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีกว่าถ่วงน้ำหนักของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณในรูปแบบ Exponential หรือเลขชี้กำลัง โดยข้อมูลล่าสุดจะถูกถ่วงน้ำหนักมากที่สุด 

           ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติหรือ (SMA)  และกลับตัวได้รวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางข้อมูล

Exponential Moving Average (EMA) บอกอะไรเราได้บ้าง

        คล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยตัวอื่น  Exponential Moving Average (EMA) คืออินดิเคเตอร์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกกับเราว่า  ณ  ราคาดังกล่าวมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง  

        แต่สิ่งที่แตกต่างคือความเร็วในการเคลื่อนที่และกลับตัวของเส้นกราฟเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตัว EMA จะทำได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวอื่นๆ  ซึ่งเท่ากับว่าตัว EMA จะสามารถติดตามสถานการณ์ของตลาดและสถานการณ์ราคาได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ

แนวคิดการคำนวณค่า Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร

        แนวคิดการคำนวณ Exponential Moving Average (EMA) คือการนำข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยจะมีกว่าถ่วงน้ำหนักแบบ Exponential หรือเลขชี้กำลัง  ข้อมูลเก่าสุดจะถูกถ่วงน้ำหนักน้อยสุด  ข้อมูลใหม่สุดจะถูกถ่วงน้ำหนักมากสุด

สูตร  Exponential Moving Average (EMA)

สูตร Exponential Moving Average (EMA)

ข้อดีของ  Exponential Moving Average (EMA)

 • เป็น Indicators ที่นิยมที่สุดในบรรดาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด 
 • เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เอาไว้ติดตามสถานการณ์ของตลาด ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
 • เส้นกราฟกลับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อทิศทางแนวโน้มเปลี่ยน

EMA ค่าที่นิยมใช้ในการเทรดคือเท่าไร ?

ใช้ดูแนวโน้มราคา
 • EMA(10) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะสั้น
 • EMA(25) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะสั้น-ระยะกลาง
 • EMA(50)ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะกลาง
 • EMA(200)ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะยาว
โดยหากราคาอยู่เหนือเส้น EMA แสดงว่าเป็น "แนวโน้มขาขึ้น"
หากราคาอยู่ใต้เส้น EMA แสดงว่าเป็น "แนวโน้มขาลง"
ตัวอย่างการใช้ EMA ดูแนวโน้มราคา

ใช้ดูสัญญาณซื้อขาย

        การใช้ EMA เพื่อดูสัญญาณซื้อขายสามารถใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่เราจะกำหนดแต่สำหรับวิธีที่นิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ
 1. ใช้ EMA จำนวน 2 เส้นในการหาจุดเข้าออก "ตัดขึ้น ซื้อ ตัดลง ขาย"
 2. ใช้ EMA เส้นเดียวในการหาจุดเข้าออก "ราคาวิ่งตัดขึ้น ซื้อ ราคาวิ่งตัดลง ขาย"
วิธีใช้ EMA จำนวน 2 เส้นในการหาจุดเข้าออก
        เช่นเคยการที่เราจะใช้ค่าเท่าไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรา  สำหรับการหาสัญญาณซื้อขายระยะสั้น-ระยะกลางค่าที่นิยมคือ
 • EMA(7) กับ EMA(21) สำหรับใช้เป็นสัญญาณซื้อขายระยะสั้น-ระยะกลาง
โดยหาก EMA ค่าน้อยวิ่งตัดเส้น EMA ค่ามากขึ้นด้านบนให้ใช้เป็น "สัญญาณซื้อ" 
หาก EMA ค่าน้อยวิ่งตัดเส้น EMA ค่ามากลงด้านล่างให้ใช้เป็น "สัญญาณขาย" 

ใช้ EMA เส้นเดียวในการหาจุดเข้าออก

          ค่าที่นิยมคือ EMA(10) / EMA(25) / EMA(30) ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการว่าจะสั้นหรือยาวขนาดไหนวิธีการคือ 

หากราคาวิ่งตัดเส้น EMA ขึ้นด้านบน ถือว่าเป็น "สัญญาณซื้อ "
หากราคาวิ่งตัดเส้น EMA ลงด้านล่าง ถือว่าเป็น "สัญญาณขาย"

=================

Moving Average (MA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.1

Simple moving average (SMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.2

Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร #Indicators เทรดหุ้น EP.1.4

วิธีใช้งานเส้น Moving Average (MA)#Indicators เทรดหุ้น EP.1.5

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================

ความคิดเห็น