รวมรายชื่อกองทุนหุ้นจีน ทุก บลจ. ปี 2566

รวมรายชื่อกองทุนหุ้นจีน ทุก บลจ. ปี 2566

รวมรายชื่อกองทุนหุ้นจีน ทุก บลจ. ปี 2566

รวมรายชื่อกองทุนทุกชนิดที่มีการลงทุนในประเทศจีนทั้งหมดทุก บลจ. ที่มีอยู่ในประเทศไทย

รวมรายชื่อกองทุนหุ้นจีนปี 2566

กองทุนจีน บลจ.กรุงไทย (KTAM)

 • KT-CHINABOND-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
 • CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า
 • KT-Ashares RMF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KT-Ashares-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์
 • KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KT-CHINA-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
 • KT-CHINA-SSF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
 • KT-CHINABOND-SSF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

กองทุนจีน บลจ.กรุงศรี (krungsriasset)

 • KF-CHINA กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
 • KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม
 • KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล
 • KFACHINA-A  กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
 • KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
 • KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า

กองทุนจีน บลจ.กสิกร (KAsset)

 • K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
 • K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
 • K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
 • KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนจีน บลจ.บางกอกแคปปิตอล (BCAP)

 • BCAP-CTECH กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี

กองทุนจีน บลจ.บัวหลวง (BBLAM)

 • B-CHINESSF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม
 • B-CHINAARMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

กองทุนจีน บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • SCBRMMLCA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China
 • SCBMLCAA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All
 • SCBCHAE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • SCBRMCHA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • SCBCHAP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
 • SCBCHAA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBCHA-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
 • SCBCHA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • SCBCEE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
 • SCBCEP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
 • SCBCE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดสะสมมูลค่า
 • SCBCHTG2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2
 • SCBCEHE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 
 • SCBCHEQP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้
 • SCBCEHP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
 • SCBCEH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
 • SCBCHEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
 • SCBASHARES(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ
 • SCBCHINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity
 • SCBCTECHE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
 • SCBRMCTECH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
 • SCBCTECH-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
 • SCBCTECHA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนจีน บลจ.พรินซิเพิล (PRINCIPAL)

 • PRINCIPAL CII กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
 • PRINCIPAL CHEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
 • PRINCIPAL CHTECH-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนจีน บลจ.ยูโอบี (UOBAM)

 • UOBSCI-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
 • UOBSCI-D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • UOBSGC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า
 • UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
 • UCHI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์
 • UCHINARMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
 • UCHINA กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ 
 • UCHINA-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
 • GC กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

กองทุนจีน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)

 • LHCHINARMF กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • LHCHINA-D กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้
 • LHCHINA-E กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • LHCHINA-A กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนจีน บลจ.วรรณ (ONE)

 • ONE-CHINA กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์
 • ONE-ALLCHINA-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
 • ONE-ALLCHINA-RA กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
 • ONE-CHINATOP10M-UH กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์

กองทุนจีน บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)

 • MCBOND กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์
 • MCHEVO กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น
 • MCHINAPVD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า
 • MCHINAGA กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้
 • MCHINASSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
 • MCHINAIA กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 • MCHINAGD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล

กองทุนจีน บลจ.แอสเซท พลัส (ASSET PLUS)

 • ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
 • ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้
 • ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
 • ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนจีน บลจ.ดาโอ (DAOL)

 • DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท

กองทุนจีน บลจ.ทิสโก้ (Tisco)

 • TCIRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • TISCOCID กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
 • TCHARMF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้
 • TISCOCHA-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
 • TISCOCHA-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการออม
 • TCHRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • TISCOC21 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
 • TISCOC19 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
 • TISCOC20 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
 • TCHT5M2 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
 • TISCOCH กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
 • TCHSTARP กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
 • TCHCON กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
 • TCHTECH-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
 • TCHTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
 • TCHTECHRMF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนจีน บลจ.อเบอร์ดีน (abrdn)

 • ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้
 • ABCG-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

กองทุนจีน บลจ.อีสท์สปริง (Eastspring)

 • TMBCHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
 • T-CHChallenge#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
 • T-ES-ChinaA-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม
 • T-ES-ChinaA-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • T-ES-CHINA A กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active
 • TMB-ES-CHINA-A กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
 • TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
 • TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

กองทุนจีน บลจ.ฟิลลิป (PAMC)

  • P-CGREEN กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
  #กองทุนจีน / #กองทุนหุ้นจีน / #รวมกองทุนหุ้นจีน

  ความคิดเห็น