ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566

ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566

ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ 2566

       ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นของประเทศไทยในปี 2566 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 15 วัน ดังนี้
ตารางปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566 / วันหยุดตลาดหุ้นไทย

มกราคม

 • วันจันทร์   2 มกราคม   วันชดเชยวันขึ้นปีใหม่

มีนาคม

 • วันจันทร์   6 มีนาคม   วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดี   6 เมษายน   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
 • วันพฤหัสบดี   13 เมษายน   วันสงกรานต์
 • วันศุกร์   14 เมษายน   วันสงกรานต์

พฤษภาคม

 • วันจันทร์   1 พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดี   4 พฤษภาคม   วันฉัตรมงคล

มิถุนายน

 • วันจันทร์   5 มิถุนายน   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

กรกฎาคม

 • วันศุกร์   28 กรกฏาคม   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันอังคาร   1  สิงหาคม   วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์   14 สิงหาคม   วันชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์   13 ตุลาคม   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์   23 ตุลาคม   วันปิยมหาราช

ธันวาคม 

 • วันอังคาร   5 ธันวาคม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์   11 ธันวาคม   วันรัฐธรรมนูญ

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================

#วันหยุดตลาดหลักทรัพย์2566 / #วันหยุดตลาดหุ้น2566 / #วันหยุดตลาดหลักทรัพย์2023

ความคิดเห็น