เจาะหุ้นตื้น : ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : ALT

ชื่อบริษัท : บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้น  53.50 %
  2. นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ จำนวนหุ้น 7.25 %
  3. น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล จำนวนหุ้น  6.84 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทำธุรกิจอะไร 

  • ให้บริการสร้างสถานีและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ลูกค้าหลักคือ AIS, DTAC, TRUE
  • ทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตู้โทรคมนาคม สายอากาศ
  • ทำธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและให้บริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น