หุ้น IPO คืออะไร จองยังไง

หุ้น IPO คืออะไร จองยังไง

หุ้น IPO คืออะไร

       หุ้น IPO (Initial Public Offering) คือ หุ้นที่มีการเปิดให้ซื้อขายกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยก่อนที่จะมีการนำหุ้นดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อขายได้นั้น จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์เสียก่อน โดยข้อกำหนดมีดังนี้ 

        หุ้น IPO ย่อมาจาก "Initial Public Offering" แปลว่า "การเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก"

คุณสมบัติที่หุ้น IPO ต้องมีก่อนเข้าทำการซื้อขายในตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 • ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 300 ล้านบาท
 • บริษัทดังกล่าวต้องมีผลการดำเนินอย่างน้อย 3 ปี  
 • อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
 • บริษัทดังกล่าวต้องมีกำไรสุทธิ 2 หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นขอจดทะเบียน อย่างน้อย 50 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 • ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 50 ล้านบาท
 • บริษัทดังกล่าวต้องมีผลการดำเนินอย่างน้อย 2 ปี  
 • อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
 • บริษัทดังกล่าวต้องมีกำไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นขอจดทะเบียน อย่างน้อย 10 ล้านบาท

         คุณสมบัติที่กล่าวมีข้างต้นเป็นคุณสมบัติที่หุ้นดังกล่าวต้องมีในเบื้องต้นเท่านั้น ในความเป็นจริงมีข้อกำหนดและการตรวจสอบอีกหลายข้อทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวบริษัท ผู้บริหาร แลัสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งข้อกำหนดที่มีนั้นก็เพื่อเป็นการคัดกรองเอาเฉพาะหุ้นที่มีคุณภาพเข้ามาซื้อขายในตลาดเท่านั้น

หุ้น IPO ถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนอย่างไร

 1. จัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณกับบริษัท ไม่เกิน 15% ซึ่งผู้มีอุปการคุณในที่นี้อาจหมายถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ผู้ที่เคยช่วยเหลือหรือมีพระคุณกับบริษัท ซึ่งการจัดสรรด้วยวิธีการนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร
 2. จัดสรรให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนในข้อ 1 แล้วต้องไม่เกิน 25%
 3. จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกองทุน หรือสถาบันการเงินต่างๆ
 4. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 5. จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรโดย Broker จะเสนอหุ้น IPO ดังกล่าวให้กับนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนรายย่อยโดยตรงตามลำดับ
หุ้น IPO จองยังไง

        หากคุณเป็นนักลงทุนธรรมดา ที่ไม่ได้มีอุปการคุณกับบริษัท ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท การที่คุณจะสามารถจองหุ้น IPO ได้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะคุณจะต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของ Broker ที่คุณมีบัญชีเทรดหุ้นเสียก่อน ซึ่งการที่จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ก็อาจจะหมายถึงคุณต้องมีปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อปีที่ค่อนข้างสูง ค่าคอมมิชชั่นต่อปีอาจจะเป็นเงินตั้งแต่หลักแสนขึ้นไป ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละ Broker


ความคิดเห็น