เจาะหุ้นตื้น : AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AP

ชื่อบริษัท : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. อนุพงษ์ อัศวโภคิน จำนวนหุ้น  21.30 %
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 7.32 %
  3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT จำนวนหุ้น  6.18 %

กลุ่มอุตสาหกรรม :  อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร 

  • เป็นบริษัทที่มีบริษัทย่อยหลายบริษัท
  • พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และคอนโด ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
  • แบรนด์ที่บริษัทมีแบ่งประเภทได้ดังนี้ ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ Centro, City, Mind, Palazzo ประเภททาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ District, Pleno, THE SONNE, บ้านกลางเมือง ประเภทคอนโดมิเนี่ยมได้แก่ Aspire, COO  และVittorio

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ความคิดเห็น