เจาะหุ้นตื้น : AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AMARIN

ชื่อบริษัท : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด จำนวนหุ้น  60.11 %
  2. นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ จำนวนหุ้น 9.42 %
  3. น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์ จำนวนหุ้น  4.45 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ :  สื่อและสิ่งพิมพ์

ทำธุรกิจอะไร 

  • ทำธุรกิจสื่อโฆษณา แบรนด์ บ้านและสวน, My Home, National Geographic-Thai, แพรว, สุดสัปดาห์, ชีวจิต, Amarin Baby & Kids เป็นต้น 
  • ทำธุรกิจสำนักพิมพ์ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ (www.amarinbooks.com)
  • ทำธุรกิจโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยโรงพิมพ์หลักคือ "โรงพิมพ์อมรินทร์"

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น