เจาะหุ้นตื้น : AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

เจาะหุ้นตื้น : AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AKR

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด จำนวนหุ้น  12.66 %
 2. นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์ จำนวนหุ้น 11.56 %
 3. น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์ จำนวนหุ้น 7.44 %
 4. นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล จำนวนหุ้น 5.41 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

ทำธุรกิจอะไร

 • ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ภายใต้ยี่ห้อ "เอกรัฐ" จำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 • ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบจำหน่าย
 • ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า
 • ทำธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี โดยจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น