เจาะหุ้นตื้น : APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

APCO  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : APCO

ชื่อบริษัท :  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา จำนวนหุ้น  49.26 %
  2. นาง อรุณี วิริยะจิตรา จำนวนหุ้น 15.37 %
  3. นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์  จำนวนหุ้น  2.61 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ทำธุรกิจอะไร 

  • ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารสกัดจากธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาจากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • มีแบรนด์ที่อยู่ในครอบครองหลายสิบแบรนด์ เช่น Gold Shape, Garcinia เป็นต้น

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง APCO  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น