เจาะหุ้นตื้น : AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AOT

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. กระทรวงการคลัง จำนวนหุ้น  70.00 %
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 4.04 %
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED จำนวนหุ้น 3.74 %
  4. สำนักงานประกันสังคม จำนวนหุ้น 1.89 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

ทำธุรกิจอะไร 

  • เป็นบริษัทที่แปลงจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทจำกัดมหาชน
  • ทำธุรกิจท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานที่รับผิดชอบ 6 แห่งทั่วประเทศไทย
  • มีรายได้จากการบินประกอบด้วย ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ค่าบริการเก็บอากาศยาน ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก
  • มีรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบินได้แก่ ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ภายในสนามบิน รายได้ที่เกี่ยวกับบริการผู้เช่า และอื่นๆ

ผลประกอบการย้อนหลัง

กราฟผลประกอบการย้อนหลัง AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น