เจาะหุ้นตื้น : ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : ANAN

ชื่อบริษัท : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา จำนวนหุ้น  38.98 %
  2. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ จำนวนหุ้น 8.18 %
  3. น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา จำนวนหุ้น 4.97 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร

  • ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจไลฟ์สไตล์
  • ส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมได้แก่ ASHTON, IDEOQ, VENIO, IDEO MOBI, IDEO, ELIO, UNIO และแบรนด์โครงการแนวราบได้แก่ ARTALE, AIRI ARDEN, URBANIO, ATOLL และ UNIO TOWN
  • ส่วนของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และช่วยจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้อง นอกจากนี้ยังทำธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดอีกด้วย
  • ส่วนของธุรกิจไลฟสไตล์ ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสนามแข่งรถภายใต้แบรนด์ "พีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" สนามแข้งรถโกคาร์ท "พีระ คาร์ท"และยังทำธุรกิจให้บริการศูนย์ออกกำลังกายภายใต้ชื่อ "บลูเด็ค สปอร์ตคลับ" อีกด้วย

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น