เจาะหุ้นตื้น : AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AMC 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ จำนวนหุ้น  15.98 %
  2. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จำนวนหุ้น 14.88 %
  3. นาย วีระชัย สุธีรชัย จำนวนหุ้น 9.67 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : เหล็ก

ทำธุรกิจอะไร 

  •  ทำธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน ทั้งชนิดรีดร้อนและชนิดรีดเย็น เหล็กเคลือบสังกะสี 
  • ทำธรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วนสลิต ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี และอื่นๆ กำลังผลิต จำนวน 540000 ตันต่อปี
  • ทำธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็ก ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด มีกำลังการผลิตรวม 72000 ตันต่อปี

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น