เจาะหุ้นตื้น : AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เจาะหุ้นตื้น : AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AEONTS

ชื่อบริษัท : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. จำนวนหุ้น  35.12 %
 2. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนหุ้น 19.20 %
 3. บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนหุ้น 8.80 %
 4. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จำนวนหุ้น 5.88 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร

 • ให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต "อิออน" (AEON)
 • ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล "ยัวร์แคช"
 • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง
 • ทำธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้สิน ผ่านบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด
 • ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัย ผ่านบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.), ประกันกอล์ฟ, ประกันสุขภาพ, ประกันการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันอัคคีภัย, ประกันชีวิตรายบุคคล, กระกันการขนส่งสินค้า, ฯลฯ
 • ทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในต่างประเทศ กลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ชำระเงินสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ช และโมบายแอปพลิเคชั่น

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น