เจาะหุ้นตื้น : ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : ACC

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล จำนวนหุ้น  22.86 %
 2.  นาย นันทนัช พิบูลนันท์ จำนวนหุ้น 13.11 %
 3.  นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร จำนวนหุ้น  7.68 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

ทำธุรกิจอะไร 

 • ผลิตและจำหน่ายพัดลมติดเพดาน ยี่ห้อ Sunlight, Compass East และ Air-le-gance
 • ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหลอดแอลอีดี ยี่ห้อ Lumos
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยผ่านบริษัทย่อย ในชื่อโครงการ ทาวน์ไลน์ เป็นโครงการทาวน์โฮม ที่จังหวัดชลบุรี ขนาดโครงการประมาณ 200 ล้านบาท
 • ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเช่าหลังคาโรงงานที่ฉะเชิงเทรา และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ท่ีจังหวัดสระบุรี
 • ทำธุรกิจจัดเลี้ยงและร้านอาหาร ลานการแสดงคุ้มขันโตก ร้านอาหารพลับพลา และศูนย์ประชุมสัมมนาคุ้มคํา จังหวัดเชียงใหม่

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความคิดเห็น