ราคาพาร์ คืออะไร หุ้นแตกพาร์ คืออะไร

ราคาพาร์ คืออะไร หุ้นแตกพาร์ คืออะไร

ราคาพาร์ คืออะไร หุ้นแตกพาร์ คืออะไร 

ราคาพาร์ (Par) คืออะไร

              ราคาพาร์ (Par) คือ ราคาที่เอาไว้บอกทุนเริ่มต้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือพูดง่ายๆก็คือ "ราคาต้นทุนเริ่มต้นของเจ้าของบริษัท" และบอกจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาด แต่ไม่ได้มีผลหรือส่วนเกี่ยวข้องกับราคาของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเลย ไม่ได้บอกว่าหุ้นถูกหรือแพง ไม่ได้บอกว่าหุ้นดีหรือไม่ดี โดยราคาพาร์จะคำนวณโดย มูลค่าทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ่นที่บริษัทออกขึ้นมา ตัวอย่างเช่น บริษัท X จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และแบ่งหุ้นออกเป็น 1,000,000 หุ้น ดังนั้นราคาพาร์ (Par) ของบริษัท X ก็จะเท่ากับ 10,000,000/1,000,000 = 10 บาทต่อหุ้น นั่นเอง 

ราคาพาร์ (Par) เอาไว้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร

  • มีไว้เพื่อบอกทุนจดทะเบียนเริ่มต้นของบริษัทที่เริ่มจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีมูลค่ากี่บาทต่อหุ้น 
  • เอาไว้ดูสภาพคล่องของหุ้นบริษัทนั้นว่ามีหุ้นที่ซื้อขายในตลาดทั้งหมดกี่หุ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ราคาพาร์และทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เราสนใจเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบริษัทที่เราสนใจมีหุ้นที่ซื้อขายในตลาดมากน้อยเท่าไร ถ้ามีจำนวนหุ้นในตลาดมากก็แสดงว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ง่าย นั่นเอง      

ราคาพาร์สูง กับ ราคาพาร์ต่ำ อันไหนดีกว่ากัน

          ไม่สามารถบอกได้ ว่าแบบไหนดีกว่ากัน เพราะราคาพาร์ไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยนอกจากทุนของเจ้าของเมื่อเริ่มต้นกิจการ และจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาด ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพของหุ้นหรือบริษัทเลย

หุ้นแตกพาร์ (Par) คืออะไร

      คือการทำให้ราคาพาร์ของหุ้นตัวนั้นๆลดลง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนของหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรเมื่อเรานำราคาพาร์กับจำนวนหุ้นมาคำนวณด้วยกันแล้วก็จะได้มูลค่าเท่าเดิมก่อนแตกพาร์

หุ้นแตกพาร์เพื่ออะไร มีข้อดีอย่างไร : การแตกพาร์จะทำให้จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้นจึงเป็นการช่วยให้หุ้นตัวดังกล่าวมีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากการแตกพาร์จะเกิดกับหุ้นที่มีราคาสูง เช่น ราคาหุ้นละ 500 บาท ราคาพาร์ 5 บาท หากเราแตกพาร์ เป็นราคาพาร์ 1 บาท ราคาหุ้นก็จะเหลือหุ้นละ 100 บาท การซื้อขายหุ้นตัวดังกล่าวก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น

หุ้นรวมพาร์ (Par) คืออะไร

   คือการทำให้ราคาของหุ้นเพิ่มขึ้น โดยที่มูลค่าของหุ้นและกิจการเท่าเดิม การรวมพาร์จะทำให้จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดมีปริมาณลดลง  ทำให้สภาพคล่องลดลง แต่ข้อดีก็คือจะทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น สร้างภาพลักษณ์ให้หุ้นดูดีขึ้น ส่วนมากจะเกิดการรวมพาร์ในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 1 บาท
=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น