รวมเครื่องหมายท้ายหุ้น ทั้งหมด คืออะไร

สรุปรวมเครื่องหมายท้ายหุ้น

รวมเครื่องหมายท้ายหุ้น ทั้งหมด คืออะไร

เครื่องหมาย "ห้ามหรือเตือนในประเด็นต่างๆ"

เครื่องหมายท้ายหุ้น "ห้ามหรือเตือนในประเด็นต่างๆ"
 • เครื่องหมายหุ้น C (Caution) คือ เครื่องหมายเตือนระดับสูงที่บอกว่า "บริษัทดังกล่าวกำลังมีปัญหา" มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของบริษัท ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการลงทุน หรือไม่ก็เลี่ยงการลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปก่อนเลย
 • เครื่องหมายหุ้น CA (Corporate Action) คือ เครื่องหมายเตือนให้ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับหุ้นตัวนั้นภายใน 7 วันถ้าอยากรู้ว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เราเอาเม้าส์ไปชี้ที่เครื่องหมาย CA ท้ายหุ้นตัวนั้นก็จะมีรายละเอียดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแสดงขึ้นมา ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง
  เครื่องหมายท้านหุ้น CA
 • เครื่องหมายหุ้น H (Trading Halt) คือ เครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นชั่วคราว เพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้ชี้แจง
 • เครื่องหมายหุ้น SP (Trading Suspension) คือ เครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นชั่วคราว เพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ หรือละเลยไม่ทำตามกฎหมาย หรือไม่ส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 
 • เครื่องหมายหุ้น NP (Notice Pending) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าบริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากบริษัทดังกล่าวอยู่
 • เครื่องหมายหุ้น NR (Notice Receiced) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลจากบริษัทแล้ว
 • เครื่องหมายหุ้น NC (Non-Compliance) คือ เครื่องหมายเตือนว่าบริษัทดังกล่าวเข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์
 • เครื่องหมายหุ้น ST (Stabilization) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

เครื่องหมาย "ตระกูล X" 

เครื่องหมายท้ายหุ้น "ตระกูล X"

           จะบอกว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิอะไรถ้าเราซื้อหุ้นตัวที่มีเครื่องหมายนี้ สรุปง่ายๆคือ "ซื้อก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X จะได้รับสิทธิ ซื้อหลังวันที่ขึ้นเครื่องหมายจะไม่ได้รับสิทธิ"
เครื่องหมายท้ายหุ้น XD, XA
 • เครื่องหมายหุ้น XD (Excluding Dividend) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • เครื่องหมายหุ้น XR (Excluding Right) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • เครื่องหมายหุ้น XM (Excluding Meetings) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • เครื่องหมายหุ้น XW (Excluding Warrant) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • เครื่องหมายหุ้น XS (Excluding Short-term Warrant) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • เครื่องหมายหุ้น XT (Excluding Transferable Subscription Right) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • เครื่องหมายหุ้น XI (Excluding Interest) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • เครื่องหมายหุ้น XP (Excluding Principal) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนให้ในคราวนั้น
 • เครื่องหมายหุ้น XA (Excluding All) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้คราวนั้น
 • เครื่องหมายหุ้น XE (Excluding Exercise) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • เครื่องหมายหุ้น XN (Excluding Capital Return) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • เครื่องหมายหุ้น XB (Excluding Other Benefit) คือ เครื่องหมายแจ้งว่าผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีสิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ, สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

เครื่องหมาย "ตระกูล T"

เครื่องหมายท้ายหุ้น "ตระกูล T"

          จะบอกระดับความเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้น ตามระดับ 1-3 หรือพูดง่ายๆก็คือ "บอกระดับการติด Cash Balance ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติ" นั่นเอง
เครื่องหมายท้ายหุ้น T1
 • เครื่องหมายหุ้น T1 คือ เครื่องหมายระดับ 1 Cash Balance
 • เครื่องหมายหุ้น T2 คือ เครื่องหมายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
 • เครื่องหมายหุ้น T3 คือ เครื่องหมายระดับ 3 ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

Cash Balance 

         ความหมายคือ ผู้ซื้อจะต้องซื้อด้วยเงินสดเต็มจำนวนจากบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น 

ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย

         ความหมายคือ ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

ห้าม Net Settlement 

        ความหมายคือ ห้ามโบรกเกอร์หักราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ตัวเดียวกันในวันเดียวกัน

รวมเครื่องหมายท้ายหุ้น
=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================

เครื่องหมายหุ้น / เครื่องหมายท้ายหุ้น / เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น 


ความคิดเห็น